Search

Category: History [ All ]

Page 1 of 8

  Title Copies
The Asian Tsunami; Aid and Reconstruction after a Disaster 
Year: 2004 
Asal Usul Nama Tempat di Jakarta 
Edition: Cetakan Pertama 
Year: 2011 
ISBN 13: 9786029625622 
Call No: F2 
Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia 
Edition: Cetakan Pertama 
Year: 2007 
ISBN 13: 9789792572957 
Call No: F2 
Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 
Edition: Cetakan Pertama 
Year: 2010 
ISBN 13: 9786029625653 
Call No: F2 
The Asian Tsunami; Aid and Reconstruction after a Disaster 
Year: 2004 
Call No: G3 
The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942: A History of Chinese Establishment in Colonial Society 
Edition: Cetakan Kedua 
Year: 2001 
ISBN: 9794284149 
ISBN 13: 9789794282571 
Call No: F2 
Jakarta 1950-an. Kenangan Semasa Remaja 
Year: 2008 
ISBN 13: 9789791570633 
Call No: F2 
Keadaan Jakarta Tempo Doeloe. Sebuah Kenangan 1882-1959 
Year: 2007 
ISBN: 9792572910 
Call No: F2 
History of South East Asia 
Edition: 4th 
Year: 1981 
ISBN: 0333241649 
ISBN 13: 9780333241646 
Call No: H1 
The Fall of Public Man 
Year: 1976 
ISBN: 0393308790 
Call No: B3